niemiecko » polski

wurde imp von werden

Zobacz też werden , werden , werden

we̱rden3 <wird, wurde, worden> CZASOW. przech. +modal (zur Bildung des Passivs)

we̱rden2 <wird, wurde> [ˈveːɐdən] CZASOW. przech. ohne pp +modal

I . we̱rden1 <wird, wurde [o. alt: ward], geworden> [ˈveːɐdən] CZASOW. nieprzech. +sein

2. werden (sich entwickeln):

II . we̱rden1 <wird, wurde [o. alt: ward], geworden> [ˈveːɐdən] CZASOW. bezosob. +sein

I . we̱rden1 <wird, wurde [o. alt: ward], geworden> [ˈveːɐdən] CZASOW. nieprzech. +sein

2. werden (sich entwickeln):

II . we̱rden1 <wird, wurde [o. alt: ward], geworden> [ˈveːɐdən] CZASOW. bezosob. +sein

we̱rden2 <wird, wurde> [ˈveːɐdən] CZASOW. przech. ohne pp +modal

we̱rden3 <wird, wurde, worden> CZASOW. przech. +modal (zur Bildung des Passivs)

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文