Tłumaczenia dla hasła „was“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

1. was:

was ist? fam
ach was! fam
ach was! fam
was
[na,] so was!
nein, so was!

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文