niemiecko » polski

wụrde [ˈvʊrdə] CZASOW. nieprzech., bezosob., aux

wurde imp von werden

Zobacz też werden , werden , werden

I . we̱rden1 <wird, wurde [o. alt: ward], geworden> [ˈveːɐdən] CZASOW. nieprzech. +sein

II . we̱rden1 <wird, wurde [o. alt: ward], geworden> [ˈveːɐdən] CZASOW. bezosob. +sein

Wụ̈rde2 <‑, ‑n> [ˈvʏrdə] RZECZOW. ż

Zwroty:

in Amt und Würden sein a. iron

I . we̱rden1 <wird, wurde [o. alt: ward], geworden> [ˈveːɐdən] CZASOW. nieprzech. +sein

II . we̱rden1 <wird, wurde [o. alt: ward], geworden> [ˈveːɐdən] CZASOW. bezosob. +sein

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文