niemiecko » słoweński

sein <ist, war, gewesen> [zaɪn] CZASOW. nieprzech. +sein

Sein <-s,ohne pl > [zaɪn] RZECZOW. nt

Sein PHILOS
bit ż
obstoj m
bivanje nt

sein, seine, sein [zaɪn, ˈzaɪnə, zaɪn] ZAIM DZIERŻ (adjektivisch)

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文