niemiecko » turecki

sich PRON

1. sich (sich selbst):

sich dat

sie PRON

1. sie (weiblich):

sie
o
sie akk
onu

2. sie (Plural):

sie
sie akk

3. sie (sie selbst):

sie

Sie PRON (Höflichkeitsform)

sich verkürzen CZASOW.

Hasło od użytkownika

sich lohnen CZASOW.

Hasło od użytkownika

sich lohnen CZASOW.

Hasło od użytkownika

sich ausdrücken CZASOW.

Hasło od użytkownika

sich ausleihen CZASOW.

Hasło od użytkownika

sich entzünden CZASOW.

Hasło od użytkownika

sich einlassen CZASOW.

Hasło od użytkownika

sich ängstigen um CZASOW.

Hasło od użytkownika
sich ängstigen um jdn zwrotny
(birisini) korkutmak zwrotny

sich eine Existenz aufbauen CZASOW.

Hasło od użytkownika

sich auf den Weg machen CZASOW.

Hasło od użytkownika
sich auf den Weg machen zwrotny
yollanmak zwrotny umg

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Prześlij je nam, czekamy na wiadomość od Ciebie!

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文