niemiecko » włoski

Kastration <-, -en> [kastraˈtsjo:n] RZECZOW. ż

Magistrat <-(e)s, -e> [magɪsˈtra:t] RZECZOW. m

1. Magistrat HIST:

2. Magistrat (Stadtverwaltung):

Frustration <-, -en> RZECZOW. ż

casten [ˈka:stən] CZASOW. przech.

Substrat <-(e)s, -e> [zʊpˈstra:t] RZECZOW. nt BIOL, LING

Illustration <-, -en> [ɪlʊstraˈʦi̯o:n] RZECZOW. ż

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文