Tłumaczenia dla hasła „Bóg“ w polsko » angielski słowniku (Przełącz na angielsko » polski)

Bóg <gen Boga, dat Bogu, voc Boże> RZECZOW. m

na Boga!
na Boga!
z Bogiem

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文