Tłumaczenia dla hasła „być“ w polsko » angielski słowniku (Przełącz na angielsko » polski)

I . być <jestem, jesteś, jest, jesteśmy, jesteście, są, imp bądź, pret był, fut będę> CZASOW. nieprzech.

II . być <jestem, jesteś, jest, jesteśmy, jesteście, są, imp bądź, pret był, fut będę> CZASOW. posiłk.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文