Tłumaczenia dla hasła „co“ w polsko » angielski słowniku (Przełącz na angielsko » polski)

I . co <gen czego, dat czemu, instr, loc czym> ZAIMEK

II . co <gen czego, dat czemu, instr, loc czym> PART

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文