polsko » angielski

sad <gen -du> RZECZOW. m

sam1, sama, samo ZAIMEK decl adj

3. sam (podkreślenie czasu, miejsca):

w sam raz [dla mnie]

5. sam (wystarczająca przyczyna):

6. sam (podkreślenie ważności):

8. sam (w połączeniach z: ten, taki):

saga RZECZOW. ż

siad <gen -du> RZECZOW. m SPORT

spad <gen -u> RZECZOW. m

1. spad (dachu, góry):

2. spad (owoc):

stąd PRZYSŁ.

1. stąd (z tego miejsca):

2. stąd form (z tego powodu):

Zwroty:

swąd <gen swędu> RZECZOW. m

wid <gen -du> RZECZOW. m

słód <gen słodu> RZECZOW. m

sód <gen sodu> RZECZOW. m CHEM

spęd <gen -du> RZECZOW. m

spod PRZYIMEK

2. spod (miejsce):

4. spod (przynależność):

spód <gen spodu> RZECZOW. m

2. spód (obuwia):

3. spód (kołdry):

4. spód (sukni):

osad <gen -du> RZECZOW. m

1. osad (pozostałość):

2. osad MED:

3. osad CHEM:

4. osad GEO:

imid m CHEM

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文