Tłumaczenia dla hasła „ty“ w polsko » angielski słowniku (Przełącz na angielsko » polski)

ty <gen, acc ciebie [lub cię], dat tobie [lub ci], instr tobą, loc tobie> ZAIMEK OSOBOWY

ty
o tobie

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文