Tłumaczenia dla hasła „wykonywać“ w polsko » angielski słowniku (Przełącz na angielsko » polski)

wykonywać <perf wykonać> CZASOW. przech.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文