Tłumaczenia dla hasła „znaleźć“ w polsko » angielski słowniku (Przełącz na angielsko » polski)

znaleźć perf of znajdować

Zobacz też znajdować

I . znajdować <perf znaleźć> CZASOW. przech.

II . znajdować znajdować się CZASOW. zwrotny

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文