polsko » niemiecki

się <siebie, sobą, sobie> [ɕe] ZAIMEK refl

1. się (siebie samego):

sich akk

2. się (siebie wzajemnie):

einander akk

3. się (strona zwrotna czasownika):

sich akk irren

awanturować się <‑ruje się> [avanturovatɕ ɕe] CZASOW. zwrotny

biedzić się <‑dzi się; imp biedź się> [bjedʑitɕ ɕe] CZASOW. zwrotny

bisurmanić się <‑ni się; imp ‑ań się> [bisurmaɲitɕ ɕe] CZASOW. zwrotny przest

1. bisurmanić się (psocić):

2. bisurmanić się (prowadzić hulaszczy tryb życia):

blamować się <‑muje się; perf z‑> [blamovatɕ ɕe] CZASOW. zwrotny książk (ośmieszać się)

błaźnić się <‑ni się; perf z‑> [bwaʑɲitɕ ɕe] CZASOW. zwrotny

błąkać się <‑ka się> [bwoŋkatɕ ɕe] CZASOW. zwrotny

boczyć się <‑czy się; imp bocz się> [botʃɨtɕ ɕe] CZASOW. zwrotny

borykać się <‑ka się> [borɨkatɕ ɕe] CZASOW. zwrotny

byczyć się <‑czy się; imp bycz się> [bɨtʃɨtɕ ɕe] CZASOW. zwrotny pot

cackać się <‑ka się> [tsatskatɕ ɕe] CZASOW. zwrotny pot

ceregielić się <‑li się> [tseregjelitɕ ɕe] CZASOW. zwrotny

1. ceregielić się pot (cackać się):

certolić się <‑li się> [tsertolitɕ ɕe] CZASOW. zwrotny pot (cackać się)

chajtać się <‑ta się; imp ‑aj się> [xajtatɕ ɕe] imperf, chajtnąć się [xajtnoɲtɕ ɕe] CZASOW. perf zwrotny pot

chełpić się <‑pi się; imp chełp się> [xewpitɕ ɕe] CZASOW. zwrotny

chichrać się <‑ra się; imp ‑aj się> [xixratɕ ɕe] CZASOW. zwrotny pot

chlubić się <‑bi się; imp chlub się; perf po‑> [xlubitɕ ɕe] CZASOW. zwrotny

cielić się <‑li się; perf o‑> [tɕelitɕ ɕe] CZASOW. zwrotny

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文