Tłumaczenia dla hasła „A“ w polsko » niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecko » polski)

a
a
a to co?
a ja [to co]?
a ja [to co]?
a
a
... a co za tym idzie...
a to z tego powodu, że...
a [co] tam!
a [co] tam!
a
a
a! kogo ja widzę!
a! kogo ja widzę!
a! to ty!
a tak!
a, to co innego!
a psik!
a kysz [lub sio]!
a kysz [lub sio]!
a kysz [lub sio]!

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文