Tłumaczenia dla hasła „B“ w polsko » niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecko » polski)

1. b. skr od bardzo

2. b. skr od były

Zobacz też były , bardzo

bardzo <bardziej> [bardzo] PRZYSŁ. (przed przymiotnikiem, przysłówkiem, z czasownikiem)

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文