Tłumaczenia dla hasła „ISDN“ w polsko » niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecko » polski)

ISDN <pot gen ISDN‑u, bez lm > [iezdeen] RZECZOW. m ndm lub

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文