polsko » niemiecki

saum <gen ‑u, lm ‑y> [sawm] RZECZOW. m (ścisły post u muzułmanów)

sad <gen ‑u, lm ‑y> [sat] RZECZOW. m

sam1 <sama, samo> [sam] ZAIMEK dem odm jak adj

sak <gen ‑a [lub ‑u], lm ‑i> [sak] RZECZOW. m

1. sak (rodzaj sieci na ryby):

sak
sak

2. sak (pułapka na ptaki):

sak
sak

3. sak przest (torba podróżna):

sak
sak

4. sak przest (pułapka):

sak
Falle ż
jdn einkesseln przen

hau [xaw] WYKRZYK.

hau, hau!
wau, wau!

sauna <gen ‑ny, lm ‑ny> [sawna] RZECZOW. ż

sauté [sote] PRZYMIOT. GASTR

saga <gen ‑gi, lm ‑gi> [saga] RZECZOW. ż LIT

sard <gen ‑u, lm ‑y> [sart] RZECZOW. m (kamień półszlachetny)

sati [sati] RZECZOW. nt bez lm (indyjski zwyczaj)

Sati ż

sago [sago] RZECZOW. nt ndm GASTR

Sago m lub nt

sake [sake] RZECZOW. nt ndm

I . samo [samo] ZAIMEK

samo → sam

II . samo [samo] ndm

Zobacz też sam , sam

sam2 <gen ‑u, lm ‑y> [sam] RZECZOW. m pot (sklep samoobsługowy)

sam1 <sama, samo> [sam] ZAIMEK dem odm jak adj

sari [sari] RZECZOW. nt ndm (suknia kobieca w Indiach)

siku [ɕiku] RZECZOW. nt ndm pot

Pipi nt pot

ssak <gen ‑a, lm ‑i> [ssak] RZECZOW. m

1. ssak ZOOL:

2. ssak:

ssak MED, TECH

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文