Tłumaczenia dla hasła „akcent“ w polsko » niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecko » polski)

akcent <gen ‑u, lm ‑y> [aktsent] RZECZOW. m

1. akcent (nasilenie dźwieku, podkreślenie, uwydatnienie):

akcent LING, MUZ
akcent LING, MUZ

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文