Tłumaczenia dla hasła „bardziej“ w polsko » niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecko » polski)

bardzo <bardziej> [bardzo] PRZYSŁ. (przed przymiotnikiem, przysłówkiem, z czasownikiem)

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文