Tłumaczenia dla hasła „dobry“ w polsko » niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecko » polski)

I . dobry <lepszy> [dobrɨ] PRZYMIOT.

1. dobry (przyjazny, uprzejmy, życzliwy):

dobre sobie! pot
dobre sobie! pot
dobra żonamęża korona przysł

2. dobry (szlachetny, prawy):

człowiek dobrej woli książk

3. dobry (pozytywny):

dobre i to

5. dobry (pomyślny, szczęśliwy):

9. dobry (właściwy):

IV . dobry <gen ‑rego; bez lm > [dobrɨ] RZECZOW. m odm jak adj

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文