Tłumaczenia dla hasła „imperatiwus“ w polsko » niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecko » polski)

imperativus <gen ‑vu, lm ‑vy> [imperativus] RZECZOW. m, imperatiwus [imperativus] RZECZOW. m <gen ‑wu, lm ‑wy> LING

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文