Tłumaczenia dla hasła „lądować“ w polsko » niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecko » polski)

I . ładować <‑duje; imp ‑duj> [wadovatɕ] CZASOW. przech.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文