Tłumaczenia dla hasła „ogłosił“ w polsko » niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecko » polski)

głos <gen ‑u, lm ‑y> [gwos] RZECZOW. m

zgłosić perf od zgłaszać

Zobacz też zgłaszać

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文