Tłumaczenia dla hasła „pójść“ w polsko » niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecko » polski)

iść <idzie; imp idź> [iɕtɕ] CZASOW. nieprzech.

1. iść (maszerować):

2. iść (udawać się):

iść [z czymś] do sądu pot

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文