polsko » niemiecki

poruszyć [poruʃɨtɕ]

poruszyć perf od poruszać

Zobacz też poruszać

I . poruszać <‑sza; perf poruszyć> [poruʃatɕ] CZASOW. przech.

2. poruszać książk (zaznaczać):

3. poruszać tylko imperf (napędzać):

4. poruszać (wzburzać):

5. poruszać (wzruszać):

II . poruszać <‑sza; perf poruszyć> [poruʃatɕ] CZASOW. zwrotny

1. poruszać tylko imperf (przenosić się z miejsca na miejsce):

2. poruszać tylko imperf (ruszać się w celu rozgrzewki):

3. poruszać (zmieniać położenie):

I . poruszać <‑sza; perf poruszyć> [poruʃatɕ] CZASOW. przech.

2. poruszać książk (zaznaczać):

3. poruszać tylko imperf (napędzać):

4. poruszać (wzburzać):

5. poruszać (wzruszać):

II . poruszać <‑sza; perf poruszyć> [poruʃatɕ] CZASOW. zwrotny

1. poruszać tylko imperf (przenosić się z miejsca na miejsce):

2. poruszać tylko imperf (ruszać się w celu rozgrzewki):

3. poruszać (zmieniać położenie):

poruszony [poruʃonɨ] PRZYMIOT.

1. poruszony (wzburzony):

2. poruszony (wzruszony):

3. poruszony (omówiony):

4. poruszony (o zmienionym położeniu):

poruczyć [porutʃɨtɕ]

poruczyć perf od poruczać

Zobacz też poruczać

poruczać <‑cza; perf poruczać> [porutʃatɕ] CZASOW. nieprzech. książk lub przest (powierzyć coś komuś)

kruszywo <gen ‑wa, lm ‑wa> [kruʃɨvo] RZECZOW. nt TECH

pokruszyć [pokruʃɨtɕ]

pokruszyć perf od kruszyć

Zobacz też kruszyć

I . kruszyć <‑szy; imp krusz> [kruʃɨtɕ] CZASOW. przech.

1. kruszyć < perf po‑> (łamać na drobne kawałki):

2. kruszyć < perf s‑> (rozkruszać):

II . kruszyć <‑szy; imp krusz> [kruʃɨtɕ] CZASOW. zwrotny

1. kruszyć < perf po‑>:

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文