polsko » niemiecki

Tłumaczenia dla hasła „prosie“ w polsko » niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecko » polski)

prosię [proɕe] RZECZOW. nt

prosię → prosiak

Zobacz też prosiak

prosiak <gen ‑a, lm ‑i> [proɕak] RZECZOW. m

1. prosiak ZOOL:

Ferkel nt

2. prosiak przen, pej (osoba niechlujna):

Ferkel nt pej
Schlamper(in) m (ż) pej pot

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文