Tłumaczenia dla hasła „się“ w polsko » niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecko » polski)

się <siebie, sobą, sobie> [ɕe] ZAIMEK refl

bać się <boi się; imp bój się> [batɕ ɕe] CZASOW. zwrotny

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文