Tłumaczenia dla hasła „sobie“ w polsko » niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecko » polski)

1. sobie pot (sobie samemu):

Zobacz też się

się <siebie, sobą, sobie> [ɕe] ZAIMEK refl

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文