Tłumaczenia dla hasła „spać“ w polsko » niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecko » polski)

spać <śpi; imp śpij> [spatɕ] CZASOW. nieprzech.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文