polsko » niemiecki

Tłumaczenia dla hasła „spadkobiercą“ w polsko » niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecko » polski)

spadkobierca (-rczyni) <gen ‑cy, lm ‑cy> [spatkobjertsa] RZECZOW. m (ż) odm jak f w lp

spadkobierca (-rczyni)
Erbe(Erbin) m (ż)

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文