Tłumaczenia dla hasła „sposó“ w polsko » niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecko » polski)

sposób <gen ‑sobu, lm ‑soby> [sposup] RZECZOW. m

1. sposób (forma, metoda):

spoić perf od spajać

Zobacz też spajać

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文