Tłumaczenia dla hasła „swój“ w polsko » niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecko » polski)

swój1 <swoja [lub swa], swoje [lub swe]> [sfuj] ZAIMEK

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文