Tłumaczenia dla hasła „we“ w polsko » niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecko » polski)

1. w (położenie, miejsce):

w

3. w (czas):

w
w

4. w (odcinek czasu):

6. w (stan):

7. w (postać):

8. w (forma, sposób):

14. w (w zwrotach):

w ciemno pot
w nogi! pot

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文