Tłumaczenia dla hasła „wiadomo“ w polsko » niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecko » polski)

1. wiadomo (jest rzeczą znaną):

wiadomo, że...

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文