polsko » niemiecki

Tłumaczenia dla hasła „zdać“ w polsko » niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecko » polski)

I . zdać <‑aje> [zdatɕ]

zdać perf od zdawać

II . zdać <‑aje> [zdatɕ] CZASOW. zwrotny perf

zdać (przydać się):

Zobacz też zdawać

I . zdawać <zdaje> [zdavatɕ] CZASOW. przech.

1. zdawać < perf zdać> (przekazywać):

2. zdawać < perf zdać> (oddawać):

3. zdawać tylko imperf (przystępować do egzaminu):

III . zdawać <zdaje perf zdać> [zdavatɕ] CZASOW. zwrotny

1. zdawać (wywoływać wrażenie czegoś):

3. zdawać (polegać):

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文