polsko » niemiecki

Tłumaczenia dla hasła „zebrać“ w polsko » niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecko » polski)

zebrać [zebratɕ]

zebrać perf od zbierać

Zobacz też zbierać

II . zbierać <‑ra; perf zebrać> [zbjeratɕ] CZASOW. zwrotny

1. zbierać (gromadzić się):

sich akk [an]sammeln

III . zbierać <‑ra; perf zebrać> [zbjeratɕ] CZASOW. zwrotny, bezosob. (zapowiadać się)

żebrać <‑brze; imp żebrz> [ʒebratɕ] CZASOW. nieprzech.

1. żebrać (prosić o datki):

2. żebrać przen (błagać o coś):

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文