Tłumaczenia dla hasła „Idee“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

Ide̱e̱ <‑, ‑n> [i​ˈdeː, pl: i​ˈdeːən] RZECZOW. ż

1. Idee (Vorstellung, Einfall):

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文