Tłumaczenia dla hasła „einkommensteuerpflichtig“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

einkommensteuerpflichtig FIN → Einkommenssteuerpflichtig:

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

powered by

Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文