FAQ Słownik online

Jak poprawnie korzystać ze słownika online

 

Jak zbudowany jest wpis do słownika?

Wpisy w słowniku online niezależnie od języka są zbudowane w podobny sposób. Słowo wprowadzone jest w formie nieodmienionej: bezokolicznik przy czasownikach, mianownik liczby pojedynczej przy rzeczownikach i przymiotnikach. Niektóre wpisy uzupełnione są o przykłady w odmienionej formie. Słowa, które można przyporządkować większej ilości części mowy lub różnym rodzajom czasowników, np. dzielić jako czasownik przechodni (dzielić coś) i jako czasownik zwrotny (dzielić się), przedstawione są podobnie jak w drukowanej wersji słownika w postaci wpisów z rzymskimi cyframi: I, II, III, … Słowa, które mają różne znaczenia (np. tytuł), przedstawione są podobnie jak w drukowanej wersji słownika w postaci wpisów z arabskimi cyframi: 1, 2, 3… W szarym polu, w którym znajduje się hasło znajdują się przede wszystkim informacje gramatyczne dotyczące danego słowa, np. jaka to część mowy. W niemieckiej wersji językowej przy rzeczowniku podajemy jego formę w dopełniaczu, końcówki lub formę w liczbie mnogiej, wymowę i jego rodzaj. Przy czasownikach nieregularnych podajemy formę podstawową, wymowę i rodzaj czasownika. W zależności od języka i części mowy informacje te mogą ulegać zmianie. Przykłady użycia można znaleźć bezpośrednio we wpisach. Możliwe jest również wyszukiwanie ich poprzez zakładkę “Przykłady” znajdującą się pod polem wyszukiwania.

Co oznaczają informacje za hasłem?

Za hasłem, w szarym wierszu znajdują się informacje dotyczące gramatycznego, stylistycznego i kontekstowego użycia słowa. Znajdują się tam informacje dotyczące np. dopełniacza i liczby mnogiej, dotyczące form koniugacji, użycia słowa w konkretnej sytuacji (język podniosły, potoczny, …), słownictwo specjalistyczne (informatyka, medycyna, …) lub słowo używane lokalnie (na północy, południu Niemiec, austriacki niemiecki, szwajcarski niemiecki, …). Przy niektórych informacjach dotyczących lokalnego użycia pokazywane są flagi, np. w przypadku amerykańskiego, australijskiego i brytyjskiego angielskiego, przy kanadyjskim angielskim i francuskim, przy europejskim i brazylijskim portugalskim, jak również niemieckim w Austrii i Szwajcarii.

Co oznaczają skróty w słowniku online?

We wpisach używane są powszechnie stosowane skróty jak jd, jdn, sb, qq, qu dla jemand, jemanden, somebody, quelqu'un, qualcuno i etw, sth, qc, qu dla etwas, something, quelque chose, qualcuno. Jeżeli najedzie się myszką na dany skrót pojawia się mała ramka z rozwinięciem użytego skrótu.

Jak działa funkcja wymowy?

Dla każdego słowa w języku docelowym możliwe jest aktywowanie funkcji wymowy. Jeżeli klikniesz na ikonkę głośnika, znajdującą się za słowem, zostanie ono przeczytane. W niektórych językach dostępne są różne regionalne warianty wymowy (np. wymowa hiszpańska vs. meksykańska). Używając tej funkcji zwróć uwagę, czy masz włączony głośnik w komputerze lub smartfonie.

Jak działają tabele czasowników?

Dla czasowników utworzyliśmy w wielu wersjach językowych słownika online tabele koniugacji, w których można znaleźć wszystkie formy danego czasownika. Dla każdego czasownika stworzona została tabela w języku wyjściowym (np. singen) bezpośrednio po prawej stronie obok hasła. Klikając na przycisk “więcej” można zobaczyć wszystkie dostępne formy. Żeby zobaczyć tabele w języku docelowym (np. cantar) kliknij na słowo w języku docelowym w haśle. Wtedy pokaże się tabela dotycząca czasownika w docelowym języku (cantar).

Jak mogę przekazać opinię redakcji online?

 

Jak mogę przekazać ogólną opinię dotyczącą słownika online?

Żaden słownik nie jest idealny. Z tego też powodu cieszymy się zawsze z konstruktywnej krytyki. Komentarze, inspiracje i krytykę można przekazać nam mailowo na adres info@pons.com. Z góry za to dziękujemy! Jeżeli chcesz przekazać nam uwagę lub komentarz dotyczące konkretnego hasła, użyj naszego formularza, który znajduje się przy każdym haśle w słowniku online na górze  pod symbolem “i” i kliknij w znajdujący się tam symbol koperty.

Jak mogę zgłosić konkretny błąd w haśle?

Jeżeli chcesz zgłosić nam błąd lub nadużycie dotyczące konkretnego hasła, użyj naszego formularza, który znajduje się przy każdym haśle w słowniku online na górze  pod symbolem “i” i kliknij w znajdujący się tam symbol koperty.

Twórz razem z nami! Mój PONS i OpenDict

 

Czym jest Mój PONS?

Mój PONS jest miejscem, w którym po zalogowaniu się na stronie pons.com masz dostęp do wszystkich swoich zakupów, produktów do ćwiczeń i własnych haseł w OpenDict. Dodatkowo po zalogowaniu masz możliwość uruchamiania kodów z drukowanych produktów, które upoważniają Cię do darmowego lub bezreklamowego korzystania z naszych produktów online. W Mój PONS możesz utworzyć swój osobisty dostęp do słownika online i od razu sprawdzać słowa online.

Czym jest OpenDict?

OpenDict (Open Dictionary) jest naszym słownikiem tworzonym przez użytkowników, który zintegrowany jest z platformą PONS i naszymi własnymi hasłami. Dzięki OpenDict macie możliwość wprowadzania nowych haseł, jak również uzupełniania i rozbudowywania tych już istniejących. Aby móc współtworzyć OpenDict konieczna jest wcześniejsza rejestracja w Mój PONS.

Jak mogę stworzyć własne hasło w słowniku online?

Open Dictionary (OpenDict) jest częścią naszego słownika online, który jest współtworzony przez naszych użytkowników. Możesz tworzyć własne hasła, lub uzupełniać te już istniejące w sytuacji, gdy np. brakuje jakiegoś tłumaczenia. Każde hasło PONS może zostać uzupełnione o hasło w OpenDict. Każde hasło w OpenDict może zostać następnie uzupełnione przez inne użytkowniczki i użytkowników. Proszę mieć na uwadze, że hasła naruszające warunki użytkowania będą usuwane przez PONS.

 

Aby utworzyć hasło w słowniku koniecznie trzeba się zarejestrować i zalogować. Kliknij następnie na przycisk “Dodaj nowe hasło” na samym dole danego  hasła, aby móc utworzyć nowe hasło. Jeżeli stworzyłeś nowe hasło pojawia się tam Twoje nazwisko.

 

Redakcja PONS sprawdza wszystkie nowe hasła. Może to zająć pewien czas. Naszym celem jest wzrost  interakcji z naszymi użytkownikami i profesjonalne, poprawne i jak najbardziej przyjazne dla użytkowników utrzymywanie prezentowanych przez nas treści. Z tego też powodu prosimy o zrozumienie w sytuacji, kiedy Twoje hasła w słowniku online OpenDict są przez nas edytowane.

Jak mogę usunąć hasło lub poprosić o jego edytowanie?

Nie ma możliwości samodzielnego usuwania haseł. Jednak masz możliwość zmiany haseł w OpenDict (naszym słowniku tworzonym przez użytkowników), lub zaproponowania usunięcia hasła np. gdy hasło zawiera nieodpowiednie lub nieaktualne informacje. Hasło wprowadzone przez użytkownika rozpoznasz po tym, że za hasłem na szarym tle widnieje informacja “Wpis użytkownika”. Możesz zaproponować usunięcie danego hasła poprzez wypełnienie formularza pojawiającego się po kliknięcie na symbol ołówka, znajdujący się w każdym haśle w OpenDict.

O naszych słownikach online

 

Czy hasła w słownikach online PONS są aktualne?

Wiele naszych słowników online jest regularnie aktualizowanych przez nasze redaktorki i redaktorów. Również wiele haseł wprowadzonych przez użytkowników (OpenDict) przyczynia się do poszerzenia naszych zasobów słownikowych. Niestety w przypadku mniejszych słowników i języków z niewielką ilością uczących się osób nie zawsze jesteśmy w stanie zapewnić takie usługi. Jeżeli chcesz współtworzyć z nami hasła do słowników sprawdź jak możesz to zrobić klikając na punkt: Jak mogę stworzyć własne hasło w słowniku online?

Dlaczego nie ma słownika online w poszukiwanym przeze mnie języku?

Jeżeli nie ma słownika w poszukiwanym przez Ciebie języku prawdopodobnie nie znaleźliśmy do tej pory opłacalnego ekonomicznie sposobu, aby wydać taki słownik. Regularnie sprawdzamy jednak możliwość wprowadzenia nowych języków i kombinacji językowych w naszych serwisach online.

Dlaczego słownik online w danym języku ma bardzo ograniczoną ilość słownictwa?

Niektóre słowniki online posiadają ograniczoną ilość słownictwa. Słowniki te składają się w głównej mierze ze słownictwa umieszczonego w naszych drukowanych słownikach podróżnych. Naszym zdaniem lepszym rozwiązaniem jest udostępnienie słownika z ograniczoną ilością słownictwa, niż jego słownika. W naszych bardziej rozbudowanych słownikach, które zawsze opierają się na hasłach zawartych w większych drukowanych słownikach, które są regularnie uzupełniane przez nasze redaktorki i redaktorów masz możliwość przesłania nam propozycji nowych haseł lub samodzielnego wprowadzania brakujących haseł (Jak mogę stworzyć własne hasło w słowniku online?)

Jak używać poprawnie wyszukiwania w słowniku online

 

Jak zbudowany jest wpis do słownika?

Wpisy w słowniku online niezależnie od języka są zbudowane w podobny sposób. Słowo wprowadzone jest w formie nieodmienionej: bezokolicznik przy czasownikach, mianownik liczby pojedynczej przy rzeczownikach i przymiotnikach. Niektóre wpisy uzupełnione są o przykłady w odmienionej formie. Słowa, które można przyporządkować większej ilości części mowy lub różnym rodzajom czasowników, np. dzielić jako czasownik przechodni (dzielić coś) i jako czasownik zwrotny (dzielić się), przedstawione są podobnie jak w drukowanej wersji słownika w postaci wpisów z rzymskimi cyframi: I, II, III, … Słowa, które mają różne znaczenia (np. tytuł), przedstawione są podobnie jak w drukowanej wersji słownika w postaci wpisów z arabskimi cyframi: 1, 2, 3… W szarym polu, w którym znajduje się hasło znajdują się przede wszystkim informacje gramatyczne dotyczące danego słowa, np. jaka to część mowy. W niemieckiej wersji językowej przy rzeczowniku podajemy jego formę w dopełniaczu, końcówki lub formę w liczbie mnogiej, wymowę i jego rodzaj. Przy czasownikach nieregularnych podajemy formę podstawową, wymowę i rodzaj czasownika. W zależności od języka i części mowy informacje te mogą ulegać zmianie. Przykłady użycia można znaleźć bezpośrednio we wpisach. Możliwe jest również wyszukiwanie ich poprzez zakładkę “Przykłady” znajdującą się pod polem wyszukiwania.

Co oznaczają informacje za hasłem?

Za hasłem, w szarym wierszu znajdują się informacje dotyczące gramatycznego, stylistycznego i kontekstowego użycia słowa. Znajdują się tam informacje dotyczące np. dopełniacza i liczby mnogiej, dotyczące form koniugacji, użycia słowa w konkretnej sytuacji (język podniosły, potoczny, …), słownictwo specjalistyczne (informatyka, medycyna, …) lub słowo używane lokalnie (na północy, południu Niemiec, austriacki niemiecki, szwajcarski niemiecki, …). Przy niektórych informacjach dotyczących lokalnego użycia pokazywane są flagi, np. w przypadku amerykańskiego, australijskiego i brytyjskiego angielskiego, przy kanadyjskim angielskim i francuskim, przy europejskim i brazylijskim portugalskim, jak również niemieckim w Austrii i Szwajcarii.

Co oznaczają skróty w słowniku online?

We wpisach używane są powszechnie stosowane skróty jak jd, jdn, sb, qq, qu dla jemand, jemanden, somebody, quelqu'un, qualcuno i etw, sth, qc, qu dla etwas, something, quelque chose, qualcuno. Jeżeli najedzie się myszką na dany skrót pojawia się mała ramka z rozwinięciem użytego skrótu.

Jak działa funkcja wymowy?

Dla każdego słowa w języku docelowym możliwe jest aktywowanie funkcji wymowy. Jeżeli klikniesz na ikonkę głośnika, znajdującą się za słowem, zostanie ono przeczytane. W niektórych językach dostępne są różne regionalne warianty wymowy (np. wymowa hiszpańska vs. meksykańska). Używając tej funkcji zwróć uwagę, czy masz włączony głośnik w komputerze lub smartfonie.

Jak działają tabele czasowników?

Dla czasowników utworzyliśmy w wielu wersjach językowych słownika online tabele koniugacji, w których można znaleźć wszystkie formy danego czasownika. Dla każdego czasownika stworzona została tabela w języku wyjściowym (np. singen) bezpośrednio po prawej stronie obok hasła. Klikając na przycisk “więcej” można zobaczyć wszystkie dostępne formy. Żeby zobaczyć tabele w języku docelowym (np. cantar) kliknij na słowo w języku docelowym w haśle. Wtedy pokaże się tabela dotycząca czasownika w docelowym języku (cantar).

Reklama w słowniku online

 

Dlaczego w słowniku online są reklamy?

Słownik online PONS jest darmowym, sprawdzonym redakcyjnie produktem, w którego powstanie zaangażowanych jest wielu naszych pracowników. Treści w słowniku dostępne są dla naszych użytkowników za darmo, jednakże musimy w jakiś sposób zarabiać na darmowe udostępnianie słowników. Dzieje się to za sprawą reklam, co oznacza, że każdy użytkownik, który używa Adblockera nie pomaga nam zdobyć wpływów z reklam. Byłoby to równoznaczne z rozdawaniem naszych drukowanych słowników w księgarniach. NIestety uwzględniając względy ekonomiczne nie możemy sobie na to pozwolić. W związku z tym nawiązaliśmy współpracę z partnerem, który zapewnia, że możemy wyświetlać reklamy również w przypadku korzystania z programów blokujących reklamy. Nie przynosi nam to dużych zysków, pomaga jednak pokryć straty powstałe w wyniku korzystania ze słownika przez osoby mające zainstalowanego Adblockera. Mamy nadzieję, że zrozumiesz, dlaczego nie możemy sobie pozwolić na rezygnację z reklam. Aby używać słownika online bez reklam patrz: “Czy jest dostępny słownik online bez reklam?”

Czy jest dostępny słownik online bez reklam?

Jesteśmy sobie  w stanie doskonale wyobrazić, że reklamy przeszkadzają wielu użytkownikom słownika online. Aby strona mogła działać, musimy zapewnić jej finansowanie. Gdybyśmy usunęli treści reklamowe konieczne byłoby wprowadzenie opłat za korzystanie z naszej oferty. Staramy się znaleźć złoty środek, aby móc w dalszym ciągu udostępniać słowniki za darmo. Możliwe jest korzystanie ze słownika online bez reklam. W tym celu konieczny jest zakup drukowanej wersji słownika z kodem do uruchomienia wersji online słownika bez reklam. Korzystanie ze słownika online bez reklam będzie jednak możliwe tylko i wyłącznie dla zakupionej kombinacji językowej.  Jeżeli zakupiłeś słownik możesz uruchomić kod aktywacyjny na Mój PONS po wcześniejszym zalogowaniu. Patrz “Jak mogę aktywować online kod pochodzący z produktu drukowanego?”

Czym różni się słownik online od płatnej aplikacji?

Nie ma różnicy pomiędzy słownikiem online i płatnymi aplikacjami jeżeli chodzi o podstawową zawartość słownictwa. Darmowy słownik online jest aktualizowany każdego dnia przez nas i naszych użytkowników. Wpisy użytkowników są przez nas weryfikowane redakcyjnie. Słownik online finansowany jest z reklam i tak jak wskazuje jego nazwa, może być używany tylko online. Płatna aplikacja nie jest aktualizowana każdego dnia. Może być jednak używana offline i nie ma reklam.

Jak mogę usunąć nieodpowiednie reklamy?

U naszych partnerów, którzy sprzedają miejsca reklamowe na naszej stronie na różne kampanie, wykluczyliśmy ogłoszenia dotyczące określonych produktów i usług np. broń, gry losowe, wyroby tytoniowe, wysokoprocentowe napoje alkoholowe itd. Czasem niestety zdarza się, że pomimo tego na naszej stronie pojawiają się reklamy, od których PONS się dystansuje. Jeżeli zauważysz taką reklamę zgłoś ją (najlepiej ze zrzutem ekranu wskazującym kierunek językowy, w którym wyszukiwałeś) na adres info@pons.com.

Rozszerzenia słownika online

 

Jak mogę dostać “inteligentny słownik online”?

Inteligentny słownik online jest dodatkową funkcją dla komputerów stacjonarnych i laptopów. Można go uruchomić po zakupie jednego z naszych produktów w wersji drukowanej z kodem. Inteligentny słownik nie posiada reklam. Obok tłumaczeń i przykładów dla każdego słowa zawiera informacje encyklopedyczne, zdjęcia, wideo i przykłady tłumaczenia tekstów. Jeżeli kupiłeś produkt z kodem dostępu, możesz zrealizować ten kod w Mój PONS po zalogowaniu do swojego panelu użytkownika. Patrz: “Jak mogę zrealizować kod z drukowanego produktu?”

Jak mogę eksportować słowa ze słownika online do Trenera słownictwa?

Możesz przejąć bezpośrednio słownictwo ze słowników online do Trenera słownictwa. W tym celu kliknij w słowniku na ikonę plusa (+) zaraz za tłumaczeniem i kliknij na opcję “Wybierz w celu przeniesienia później do Trenera słownictwa”. Słownictwo zostaje wtedy przeniesione na listę, na której zbierane jest całe słownictwo. Z tego miejsca można importować na raz całe słownictwo. Równocześnie konieczne jest wskazanie kierunku językowego i lekcji docelowej. Jeżeli nie masz jeszcze utworzonej lekcji w odpowiednim kierunku językowym słownictwo trafi do standardowej lekcji “Moje słownictwo”.


Interfejs: Български Deutsch Eλληνικά English Español Français Italiano Polski Português Русский Slovenščina Srpski Türkçe 中文