FAQ Vocabulary Trainer

Here you can see all the questions and answers that our users – and possibly also you yourself – have asked (and had answered) about the Vocabulary Trainer. Not found what you are looking for? No problem! Just get in touch directly with our customer service department at software-support@pons.de.

Ogólne pytania dotyczące Trenera słownictwa

 

Mam problem, na który nie znajduję rozwiązania w zakładce Pomoc. Kto może mi pomóc?

Jeżeli masz problem, na który nie ma odpowiedzi w zakładce Pomoc, skontaktuj się z nami używając adresu mailowego trainer@pons.com.

Jak mogę wprowadzić znaki specjalne (akcent, tyldę, ...)?

Pod symbolem klawiatury znajdziesz klawiaturę ze wszystkimi niezbędnymi znakami specjalnymi, których możesz użyć za pomocą kliknięcia myszką.

Co oznacza “Kierunek tłumaczenia”?

Trener słownictwa PONS zwraca uwagę na to, w jakiej wersji językowej szukasz danego słowa - czy szukasz ich w Twoim języku ojczystym, czy w języku obcym. W zależności od tego rozdziela słownictwo w lekcjach dokładnie w tych dwóch językach na przykład w kierunku językowym polski-niemiecki lub niemiecki-polski. Powinno Ci to pomóc w ustrukturyzowaniu Twojego słownictwa. Ćwiczyć możesz oczywiście w obu kierunkach językowych. Możliwa jest również zmiana kierunku językowego poszczególnych słów, lub całego słownictwa.

Rejestracja w Trenerze słownictwa

 

Jak zarejestrować się w Trenerze słownictwa PONS?

Użyj po prostu Twojego konta użytkownika na stronie MÓJ PONS. Jeżeli nie założyłeś jeszcze konta możesz to zrobić wprowadzając wybraną przez siebie nazwę użytkownika oraz hasło. Pamiętaj, żeby podać prawidłowy adres mailowy, abyśmy mogli przysłać Ci maila z hasłem w przypadku, kiedy go zapomnisz. Po aktywowaniu konta użytkownika możesz od razu zacząć i ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz  ćwiczyć…!

Nie pamiętam mojego hasła. Co mogę zrobić?

Kliknij po prostu na “Zapomniałeś hasła?” na stronie logowania i podaj na kolejnej stronie Twój adres mailowy, którego użyłeś do założenia konta użytkownika. Na podany mail przesłana zostanie instrukcja zmiany hasła.

Jak mogę zmienić moje hasło?

Wejdź na stronę http://pons.com i kliknij na swoją nazwę użytkownika w prawym górnym rogu, która pojawi się zaraz po zalogowaniu. W zakładce "Moje konto" możesz zmienić swoje dane dostępu. Niestety, obecnie hasło można zmienić tylko na naszej stronie internetowej http://pons.com.

Używanie Trenera słownictwa

 

Jak dodać nowe słownictwo?

Poza tym możliwe jest importowanie list słownictwa w formacie Excel lub CSV. Opcję “Utwórz nową lekcję z własnego pliku” znajdziesz w linku “Utwórz lekcję”. Na stronie, która się otworzyła podaj nazwę nowej lekcji i wskaż format Twojego pliku. Przykładowy plik pokaże Ci jaki format tabeli jest wymagany. Następnie sprawdź słownictwo przed jego importowaniem. Przed importowaniem sprawdź czy kolumny tabeli, które zawierają Twoje słownictwo, jego tłumaczenie i ewentualnie dodatkowe informacje zostały odpowiednio przyporządkowane.

 

Nowe słowa mogą zostać wpisane albo ręcznie (“Wpisz nowe słowo” w menu “Zarządzanie słownictwem”) lub być dodane bezpośrednio ze słowników online PONS. Żeby wykorzystać tą funkcję, kliknij w słowniku na ikonę plusa (+) znajdującą się za tłumaczeniem i kliknij na “Wybierz w celu późniejszego przeniesienia do Trenera słownictwa”. Wybrane słownictwo przeniesione zostaje na listę, na której znajdują się wszystkie wybrane przez Ciebie słowa. Z tej listy możesz zaimportować wszystkie słowa, przy czym musisz określić wybrany kierunek językowy i docelową lekcję. Jeżeli nie utworzona została jeszcze lekcja w danym kierunku językowym dane słowo przeniesione zostaje do standardowej lekcji “Moje słownictwo”.

Jak znajdę słownictwo, które zostało przeze mnie wybrane ze słownika?

Po tym jak wybrałeś słownictwo do przeniesienia do Trenera słownictwa automatycznie wybrany zostaje kierunek językowy. Jeżeli sprawdzasz np. francuskie słowo w słowniku francusko-angielskim i przenosisz je do Trenera, ustawiona zostanie tam wersja językowa francuski-angielski. W przypadku słów, które chcesz sam wprowadzić musisz sam wybrać odpowiedni kierunek językowy. Możesz to zrobić przy pomocy ikon flag znajdujących się u góry po lewej stronie.

Jak zmienię słownictwo?

Wybierz lekcję w której chcesz zmienić słownictwo. Kliknij teraz na słowo, które chcesz zmienić.

Jak usunąć słownictwo?

Aby usunąć słownictwo wybierz najpierw odpowiednią lekcję. Zaznacz następnie słownictwo, które chcesz usunąć i kliknij na “Usuń”. Uwaga: Usunięcie słownictwa nie może być cofnięte.

Utworzyłem słownictwo w jednym kierunku językowym. Mogę je zapisać w innym kierunku?

Żeby skopiować słownictwo z jednego kierunku na inny, wybierz opcję “Odwróć kierunek językowy”. Wcześniej zaznaczone słownictwo zostaje zapisane w obecnej lekcji i dodatkowo zostaje umieszczone w odwróconym kierunku w wybranej przez Ciebie lekcji docelowej. Wskazówka: służy to lepszemu zarządzaniu Twoim słownictwem. Swoje słownictwo możesz ćwiczyć w obu kierunkach językowych niezależnie od tego, gdzie je zapisałeś.

Przez przypadek słownictwo zostało zapisane w złym kierunku językowym. Muszę je usunąć i wprowadzić wszystko jeszcze raz?

Kierunek językowy możesz zmienić za pomocą opcji “Zmień  kierunek językowy”.

Mogę używać słownictwa innych użytkowników?

Trener słownictwa oferuje możliwość udostępniania Twoich lekcji innym użytkownikom. Możesz również sam wybierać lekcje, które Cię interesują  z publicznie dostępnych lekcji.

Mogę wydrukować moje słownictwo?

Dla każdego, kto potrzebuje przy nauce kartek w ręku, lub chce żeby ktoś go odpytał, całe słownictwo można wydrukować jako fiszki (w formacie PDF).

Ćwiczenia w Trenerze słownictwa

 

Jakie ćwiczenia są dostępne w Trenerze słownictwa?

  • Skaner słownictwa - tutaj zapamiętujesz słówko i jego tłumaczenie
  • Zaznaczanie tekstu - tutaj zaznaczasz tłumaczenie w wężu literowym
  • Kombinator - tutaj dopasowujesz słówko do właściwego tłumaczenia
  • Wykreślanka - tutaj podajesz tłumaczenie, przy czym masz do pomocy litery danego słowa
  • Test słownictwa - tutaj podajesz tłumaczenie bez jakiejkolwiek pomocy

 

Ćwiczenia rozpoczynają się od najłatwiejszego poziomu - Skanera słownictwa i stopniowo ich trudność się zwiększa, aż do Testu słownictwa, w którym musisz wpisać tłumaczenie bez pomocy.

Muszę zrobić wszystkie ćwiczenia, czy mogę wybrać lub pominąć konkretne ćwiczenie?

W Trenerze słownictwa możliwe jest wybranie konkretnego ćwiczenia, z którego pomocą chcesz ćwiczyć. Domyślnie wybrane są wszystkie ćwiczenia, ponieważ dla optymalnych efektów nauki sensownym jest wykonywanie wszystkich ćwiczeń. Jeżeli jesteś przyzwyczajony do uczenia się z pomocą fiszek odpowiednie będą dla Ciebie ćwiczenia “Skaner słownictwa” i  “Test słownictwa”. Jeżeli jesteś już zaawansowany w danej lekcji, łatwiejsze ćwiczenia nie są już dostępne. W ten sposób trenujesz celowo w kierunku Testu słownictwa. Aby ponownie wykonać wszystkie ćwiczenia zresetuj poziom nauki.

Co się stanie, kiedy nie znam jeszcze słówka i popełniam błąd w ćwiczeniu?

Jeżeli nie znasz poprawnego rozwiązania, możesz skorzystać z funkcji pokazania poprawnej odpowiedzi. Trening kontynuowany jest od kolejnego słówka, a słówko którego nie znałeś pozostaje na tym samym poziomie nauki. W kolejnym ćwiczeniu n tym samym etapie treningu sprawdzana jest znajomość wszystkich słów, niezależnie od tego, czy ich znaczenie było wcześniej znane.

Chcę ćwiczyć słownictwo w odwrotną stronę. Jak to zrobić?

Możesz określić kierunek odpytywania przed każdym etapem treningu.

Czym jest funkcja fiszek?

W aplikacji możliwe jest trenowanie i sprawdzanie samemu swojej wiedzy za pomocą klasycznych fiszek.

Poziom nauki & etapy treningu

 

Czym jest etap treningu?

W Trenerze słownictwa ćwiczy się za pomocą etapów treningu. Etap treningu składa się z maksymalnie 10 słów z danej lekcji. Trener słownictwa automatycznie wyszukuje zawsze słownictwo z danej lekcji, które jest przez Ciebie opanowane w najmniejszym stopniu. Kiedy zakończysz dany etap treningu, możesz go przerwać, lub przejść do kolejnego.

Z czego składa się mój osobisty poziom nauki?

Przy każdym słowie Trener słownictwa zapisuje, który rodzaj ćwiczenia był dla Ciebie najtrudniejszy. 0- słówko nie było jeszcze ćwiczone, 1 - Skaner słownictwa, 2- Zaznaczanie tekstu, 3- Kombinator, 4- Wykreślanka, 5-Test słownictwa. Na tej podstawie określany jest Twój poziom nauki. Poziom nauki przypisany jest do każdego słowa i jest podnoszony wtedy, kiedy odpowiedziałeś pomyślnie na ćwiczenie o danym stopniu trudności. Na ogólny poziom nauki składa się średnia ze wszystkich poziomów nauki całego słownictwa z danej lekcji.

Jaki jest cel nauki?

Celem Twojego treningu jest opanowanie słownictwa z danej lekcji i potwierdzenie zdobytej wiedzy w najbardziej wymagającym typie ćwiczenia jakim jest Test słownictwa (poziom nauki 5). Aby to umożliwić Trener słownictwa wybiera do kolejnego etapu treningu celowo to słownictwo z danej lekcji, które sprawia Ci najwięcej trudności.

Ile słów można maksymalnie ćwiczyć w danym treningu?

W treningu znajduje się zawsze 10  słów z danej lekcji. Po zakończeniu etapu treningu możesz go zakończyć lub przejść do kolejnego. Dodatkowo masz możliwość trenowania słownictwa na konkretnym poziomie nauki, aby dążyć do zamierzonego celu nauki.

Czy po Teście słownictwa mogę dalej trenować?

Możesz ustawić poziom nauki na zero i zacząć od samego początku. W dalszym ciągu możliwe jest powtarzanie wszystkich słów na poziomie 5, które były ćwiczone przed ponad miesiącem. W tym przypadku dostępne będą Wykreślanka  i Test słownictwa.

Tworzenie grup uczniów

 

Jak mogę stworzyć grupę?

Pod linkiem “Nauka w grupach” możesz założyć nową grupę i zapraszać do niej nowych członków przez podanie ich nazw użytkownika lub adresów mailowych. Możesz nadać innym użytkownikom uprawnienia administratora, żeby mogli zarządzać razem z Tobą grupą i lekcjami, które do niej należą.

Jak mogę podzielić się lekcją z moją grupą?

W menu “Zarządzanie lekcjami” znajdziesz opcję “Ustawienia dostępu do grupy”. Po kliknięciu na link zostaniesz przekierowany na nową stronę, na której będziesz mógł wprowadzić wszystkie ustawienia. Wcześniej jednak musisz przynależeć do przynajmniej jednej grupy, lub być założycielem jednej z nich. Tutaj możesz również zaznaczyć, czy chcesz być tutorem do danej lekcji (tzn. zmiany treści lekcji mogą być dokonywane tylko przez Ciebie, lub innych administratorów), czy wszyscy członkowie grupy mogą edytować lekcję.

Pytania techniczne w Trenerze słownictwa

 

Jaki system operacyjny ma mój tablet lub smartfon?

Aplikacja Trener słownictwa PONS dostępna jest na tablety i smartfony oraz dwa systemy operacyjne:

  • iOS: system operacyjny używany w smartfonach i tabletach firmy Apple. Przykład: iPhone, iPad, iPod Touch.
  • Android: system operacyjny używany między innymi przez takich producentów smartfonów jak Samsung, LG, HTC czy Sony.

Mam urządzenie z systemem iOS i nie widzę całego mojego słownictwa. Niekiedy znika ono również po danym etapie treningu. Co mogę zrobić?

Chodzi o błąd, który dotyczy tylko wybranych urządzeń. Jeżeli usuniesz i na nowo zainstalujesz aplikację problem zostanie rozwiązany. Ponieważ zakup słownictwa jest powiązany z Twoim kontem użytkownika PONS nie musisz go ponownie kupować.

Mam nowy tablet lub smartfon. Czy pomimo tego mogę jeszcze używać aplikacji?

Jeżeli masz nowy tablet/smartfon możesz pobrać aplikację Trener słownictwa PONS ponownie. Zaloguj się po prostu na swoim koncie PONS i kontynuuj trening od dotychczasowego poziomu nauki. Zmiana systemu operacyjnego na przykład z Androida na iOS jest również możliwa.

Co zrobić, jeżeli nie pamiętam hasła?

Jeżeli nie pamiętasz hasła wejdź na zakładkę MÓJ PONS na stronie pons.com. Tam znajdziesz link “Zapomniałeś hasła?”. Po kliknięciu na ten link możesz poprosić o nowe hasło. Wystarczy, że podasz Twój adres mailowy. Jeżeli nie pamiętasz jaki adres mailowy został użyty do założenia konta, skontaktuj się z naszą obsługą klienta info@pons.com.

Pytania dotyczące wersji Premium Trenera słownictwa

 

Jak znajdę aplikację PONS Trener słownictwa w App Store?

Otwórz App Store Apple na Twoim iPhonie lub iPadzie i kliknij na “Szukaj”. W polu wyszukiwania wpisz “Trener słownictwa PONS”. Aplikacja na iPhonie zostaje od razu znaleziona. Na iPadzie z systemem iOS od wersji 11.x musisz kliknąć u góry na “Filtruj”, później wpisz “Wspierane” i wybierz “Tylko iPhone”. Aplikacja pojawia się wtedy w App Store i może zostać pobrana. Na iPadzie z systemem iOS 10.3.3. lub starszym musisz kliknąć u góry po lewej stronie na “Tylko iPad” i zmienić na “Tylko iPhone”.  Aplikacja pojawia się wtedy w App Store i może zostać pobrana.

Jak zarejestrować się w MÓJ PONS?

Aby korzystać z wersji premium Trenera słownictwa musisz posiadać konto na stronie pons.com. Wprowadź wybraną przez Ciebie nazwę użytkownika, Twój adres mailowy i wybrane przez Ciebie hasło. Po wypełnieniu tych pól otrzymasz na wskazany adres mailowy maila aktywacyjnego. Kliknij na link aktywacyjny znajdujący się w mailu, żeby dokończyć rejestrację. Po rejestracji możesz wykorzystać kody aktywacyjne do naszych produktów premium.

Dlaczego mój kod aktywacyjny do Pakietu premium Trenera słownictwa nie działa?

Sprawdź proszę, czy wprowadzony kod jest poprawny. Kod składa się z kombinacji 8 liter i cyfr. Kod uruchamia  Pakiet premium Trenera słownictwa na iOS, Android i wersje online. Może on zostać użyty tylko cztery razy. Jeżeli mimo wszystko kod nie działa, skontaktuj się z nami używając adresu mailowego kundenservice@pons.de

Dlaczego pojawia się komunikat, że podany kod jest już nieważny?

Kod wygasł, lub został już wykorzystany przez zbyt dużą ilość użytkowników. Jeżeli zakupiony produkt nie był zafoliowany zwróć się o pomoc do księgarni, w której dokonany został zakup. Jeżeli zakupiony produkt był zafoliowany, a kod w dalszym ciągu nie jest akceptowany, skontaktuj się z nami używając adresu mailowego kundenservice@pons.de

Czy mogę wykorzystać kod bezpośrednio w aplikacji?

Nie. Pakiet premium Trenera słownictwa można aktywować wyłącznie na poniższych stronach:

Jak PONS wykorzystuje dane związane z moim kontem?

Zapytanie o dane użytkownika w Trenerze słownictwa używane jest wyłącznie w celu przypisywania klientom ich indywidualnych pakietów premium. Tutaj znajdziesz oświadczenie o ochronie danych osobowych PONS. Tutaj znajdziesz informacje dodatkowe dotyczące warunków użytkowania.


Interfejs: Български Deutsch Eλληνικά English Español Français Italiano Polski Português Русский Slovenščina Srpski Türkçe 中文