turquoise w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

turquoise w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła turquoise w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła turquoise w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文