angielsko » polski

Tłumaczenia dla hasła „especially“ w angielsko » polski słowniku (Przełącz na polsko » angielski)

especially [ɪˈspeʃəli] PRZYSŁ.

1. especially (particularly):

2. especially (in particular):

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文