Tłumaczenia dla hasła „administracja“ w polsko » niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecko » polski)

administracja <gen ‑ji, lm ‑je> [admiɲistratsja] RZECZOW. ż

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文