angielsko » polski

Tłumaczenia dla hasła „generation“ w angielsko » polski słowniku (Przełącz na polsko » angielski)

generation [ˌʤenəˈreɪʃən] RZECZOW.

1. generation (people born):

2. generation (developmental stage):

3. generation no pl (production):

generation gap RZECZOW. SOCIOL

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文