ailette w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ailette w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła ailette w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

ailette w słowniku PONS

ailette z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文