bomb w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bomb w angielski»francuski słowniku

I.bomb out CZASOW. [Brit bɒm -, Am bɑm -] (bomb [sb/sth] out, bomb out [sb/sth])

bomb w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bomb w angielski»francuski słowniku

bomb Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to go like a bomb Brit inf a. fig
to cost a bomb Brit
to bomb inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文