it w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła it w angielski»francuski słowniku

1. it (in questions):

2. it GAMES:

it's → it is, → it has

peg it CZASOW. [Brit pɛɡ -, Am pɛɡ -] inf Brit

I.do-it-yourself [Brit ˌduːɪtjɔːˈsɛlf, Am ˌduətʃərˈsɛlf], DIY RZECZOW.

II.do-it-yourself [Brit ˌduːɪtjɔːˈsɛlf, Am ˌduətʃərˈsɛlf], DIY PRZYMIOT. attr

it w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła it w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

3. it (prepositional object):

it's = it is

ˈPost-it® (registered trademark of the 3M Company)

Tłumaczenia dla hasła it w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

it Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文