mieux w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła mieux w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. mieux (comparatif):

2. mieux (superlatif):

III.mieux <pl mieux> [mjø] RZECZOW. m

il y a un/du mieux
il y a mieux

Zobacz też tard, ennemi, deux

I.ennemi (ennemie) [ɛnmi] PRZYMIOT.

II.ennemi (ennemie) [ɛnmi] RZECZOW. m (ż)

1. deux (précisément):

à nous deux (je suis à vous)
à nous deux un ennemi)

III.deux <pl deux> [dø] RZECZOW. m

in two ticks Brit inf

mieux-vivre <pl mieux-vivre> [mjøvivʀ] RZECZOW. m

mieux-être <pl mieux-être> [mjøzɛtʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła mieux w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
ou mieux,…

mieux w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła mieux w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.mieux [mjø] PRZYSŁ. comp de bien

II.mieux [mjø] PRZYSŁ. superl de bien

III.mieux [mjø] PRZYMIOT. comp de bien

IV.mieux [mjø] PRZYMIOT. superl de bien

Zobacz też bien

II.bien [bjɛ̃] PRZYMIOT. inv

Tłumaczenia dla hasła mieux w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

mieux Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

in a way, I'd do better to ...
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文