mains w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła mains w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

lave-mains, lave-main <pl lave-mains> [lavmɛ̃] RZECZOW. m

sèche-mains, sèche-main <pl sèche-mains> [sɛʃmɛ̃] RZECZOW. m

essuie-mains, essuie-main <pl essuie-mains> [esɥimɛ̃] RZECZOW. m

appui-main, appuie-main <pl appuis-main, appuie-mains> [apɥimɛ̃] RZECZOW. m

1. main ANAT:

3. main (dénotant le contrôle, la possession):

prendre qn par la main lit, fig

Zwroty:

to step down (à in favour Brit of)
to feel sb up inf

Zobacz też vilain, velours, uni, innocent, dos, doigt, courage

I.vilain (vilaine) [vilɛ̃, ɛn] PRZYMIOT.

II.vilain (vilaine) [vilɛ̃, ɛn] RZECZOW. m (ż)

IV.vilain (vilaine) [vilɛ̃, ɛn]

velours <pl velours> [vəluʀ] RZECZOW. m

uni → unir

III.uni (unie) [yni] PRZYMIOT.

I.innocent (innocente) [inɔsɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

II.innocent (innocente) [inɔsɑ̃, ɑ̃t] RZECZOW. m (ż)

III.innocent (innocente) [inɔsɑ̃, ɑ̃t]

dos <pl dos> [do] RZECZOW. m (gén)

dos à dos lit
dos nageur COUT
se mettre qn à dos inf
I'm stuck! inf

1. doigt ANAT:

mettre le doigt sur qc lit, fig

Zwroty:

1. courage:

2. courage (énergie):

main-d'œuvre <pl mains-d'œuvre> [mɛ̃dœvʀ] RZECZOW. ż

arrière-main <pl arrière-mains> [aʀjɛʀmɛ̃] RZECZOW. ż

face-à-main <pl faces-à-main> [fasamɛ̃] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła mains w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

mains w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła mains w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sèche-mains [sɛʃmɛ̃] RZECZOW. m inv

essuie-mains [esɥimɛ̃] RZECZOW. m inv

1. main ANAT, SPORT:

hand brake Brit

Zwroty:

main-d'œuvre <mains-d'œuvre> [mɛ̃dœvʀ] RZECZOW. ż

main-forte [mɛ̃fɔʀt] RZECZOW. ż

Tłumaczenia dla hasła mains w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

mains Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

mains Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文